Projectomschrijving

Recent hebben wij in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta een nieuwe kantelstuw geplaatst. Doelstelling van de nieuwe stuw is de waterhuishouding in het gebied rondom de nieuwe Hessenweg nabij Dalfsen beter te sturen tegen verdroging van de landerijen.
Eerst zijn de aanvoer watergangen en oevers opgeschoond om de toestroom van water te verbeteren. Aansluitend is de watergang afgedamd en bronbemaling geplaatst. Met behulp van een telekraan is de prefab stuw geplaatst op de betonnen fundering. Als afwerking is zowel de in- en uitlaat kuip van de stuw afgewerkt met beton voor een lange levensduur. Doelstelling gehaald door onze collega’s. ✔️
  • Naam project Kanstelstuw plaatsen Hessenweg Dalfsen
  • Klant Waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Categorie Waterbouw
  • Locatie Hessenweg, Dalfsen
  • Jaar 2023
×