Het asfaltpad achter de woningen aan de Reiger in Raalte nemen wij onderhanden in opdracht van de gemeente Raalte

Om het groen te beschermen zijn we gestart met het leggen van stalen rijplaten. Vervolgens is het asfalt eruit gebroken en afgevoerd.

Daarna hebben wij een laag gebroken puin aangebracht, geëgaliseerd en verdicht met een kleine zelfrijdende wals.

Aansluitend brengen wij een laag Schots Graniet aan, die onder profiel afgewerkt wordt. De bermen zijn aangevuld met teelaarde en we hebben aansluitend straatwerk opgehaald, zoals verschillende inritten en basketbalveldjes.

Gem. Raalte halfverharding 1  Gem. Raalte halfverharding 2 Gem. Raalte halfverharding 3
Gem. Raalte halfverharding 4 Gem. Raalte halfverharding 5 Gem. Raalte halfverharding 6
Gem. Raalte halfverharding 7 Gem. Raalte halfverharding 8  Gem. Raalte halfverharding 9
Gem. Raalte halfverharding 10    

 

Naar boven