In opdracht van en particuliere klant slopen wij twee oude varkensschuren en een mestvaalt.

Nadat de asbestinventarisatie uitgevoerd is, is eerst door middel een containment een onderdruksituatie gecreëerd. Door de gehele schuur luchtdicht in te pakken, is voorkomen dat asbestdeeltjes konden ontsnappen. Na de vrijgave van dit gedeelte van de sanering, zijn ook de golfplaten gesaneerd. Aansluitend zijn we gestart met het slopen van de bovenbouw.

Nadat in de kelders en funderingen geen asbesthoudend materiaal is aangetroffen, zijn we verder gegaan met het slopen van alles wat onder het maaiveld ligt. 

De vrijgekomen puin wordt afgevoerd naar de puinrecycling met een kiptrailer. Het overige afval wordt met behulp van 40 m³ afzetcontainers afgevoerd.

Het terrein wordt na de sloop nog aangevuld met grond, maar voordat dat gebeurd, hebben we het terrein eerst geëgaliseerd.

Ittersum sloop schuren 1 Ittersum sloop schuren 2 Ittersum sloop schuren 3
Ittersum sloop schuren 4 Ittersum sloop schuren 5 Ittersum sloop schuren 6
Ittersum sloop schuren 7 Ittersum sloop schuren 8  

 

Naar boven