In opdracht van een agrarische klant en WDO Delta hebben we een waterberging langs een watergang langs het nieuwe trac√© van de N35 aangepast.

Door de trac√©wijziging, kwam de waterberging heel onlogisch in de landbouwpercelen te liggen. Zodoende is met GPS een nieuwe waterberging uitgezet, die qua grootte overeenkomt met de bestaande berging. 

De grond uit de nieuwe waterberging is met behulp van rupsdumpers vervoerd naar de de bestaande berging, zodat geen structuurschade ontstaat. De bestaande berging is hiermee gedempt en wederom in gebruik genomen als landbouwperceel.

Poppe waterberging 1 Poppe waterberging 2 Poppe waterberging 3
Poppe waterberging 4 Poppe waterberging 5  Poppe waterberging 6

 

Naar boven