In opdracht van een particuliere klant hebben wij een stuk landbouwgrond omgevormd tot een ruime tuin. 

Het perceel grenst aan de tuin. We zijn gestart met het rooien van de beplanting die op de voormalige scheiding stond. 

Verder hebben we cunetten ontgraven voor een terras en een parkeerplaats.

In de cunetten is zand aangebracht en verdicht en vervolgens is de zandbaan geprofileerd. Als verharding zijn hardhouten steenschotten aangebracht, die zijn opgesloten door opsluitbanden. 

Nadat het weiland is gespit en geëgaliseerd, is het gazon zaaiklaar gemaakt en ingezaaid met gazonmengsel. Een gedeelte van het de tuin is ingezaaid met bloemenmengsels. 

Daarnaast hebben we bosplanstoen geplant en een beukenhaag gepoot. Ook zijn verschillende fruitbomen geplant. 

Het weiland is omgetoverd tot een afwisselende tuin.

Jentink 1 bestaande situatie 1 Jentink 2 bestaande situatie 2 Jentink 3 rooiwerk
Jentink 4 cunet ontgraven Jentink 5 baan maken Jentink 6 banden plaatsen
Jentink 7 plantwerk Jentink 8 parkeerplaats Jentink 9 trampoline
Jentink 10 bosplantsoen  Jentink 11 gereed  
Naar boven