Projecten

Duiker in watergang Waterschap Groot Salland

In opdracht van een agrarisch bedrijf hebben wij een dam met duiker aangebracht in een grote watergang van Waterschap Groot Salland nabij de Japiksweg in Heino.

Om de percelen aan de andere zijde van de watergang bereikbaar te maken, zijn duikerelementen van 3x1.5 m¹ binnenwerk aangebracht.

Allereerst is de bestaande watergang afgedamd en is een bypass gegraven, zodat het water en de fauna doorgang kunnen vinden.

Kleinlangvelseloo duiker 1

 Vervolgens is er een werkvloer gestort waar de duikers op geplaatst kunnen worden. Door middel van bronbemaling met behulp van filters is de bouwput drooggehouden.

Kleinlangvelseloo duiker 2

 De werkvloer is exact op diepte aangebracht, zodat de binnenkant onderkant van de duiker op de door het waterschap aangegeven hoogte komt.

Kleinlangvelseloo duiker 3

De duikers worden met behulp van een ratel op spanning getrokken, zodat de rubberringen van de spiezijde precies in de mofzijde van de buis valt.

Kleinlangvelseloo duiker 4

Nadat alle duikerelementen, die per stuk bijna 6 ton wegen, geplaatst zijn, wordt het geheel aan elkaar gespannen met behulp van de vier trekdraden die door de duikerelementen lopen. Vervolgens zijn de tijdelijke dammen verwijderd en is de bypass gedemd.

Kleinlangvelseloo duiker 5

Het geheel is vervolgens afgewerkt en ingezaaid.

Kleinlangvelseloo duiker 6

 

 

 

 

 Terug naar overzicht projecten 

Naar boven