Projecten

Watergang Hermelenweg Zwolle

In opdracht van gemeente Zwolle leggen wij een nieuwe watergang aan langs de Hermelenweg in Zwolle.

Voor de uitbreiding van het industrieterrein Hessenpoort wordt dit gras- en bouwland op termijn bouwrijp gemaakt. Ook wordt er een fietspad aangelegd langs de Hermelenweg. Wij graven een nieuwe watergang langs de Hermelenweg en verbreden een bestaande watergang langs de Markteweg. De grond en het zand wat uit de sloot komt wordt verwerkt in de bestaande watergang. Hierdoor ontstaat de ruimte die nodig is voor de aanleg van het fietspad.

We zijn gestart met het graven van proefsleuven waar in de nieuwe watergang duikers komen, om de exacte ligging van de verschillende kabels en leidingen inzichtelijk te maken.

Hermelenweg 2

Ook wordt de bestrating uit de te verwijderen dammen van de watergang gerooid en afgevoerd en wordt afrastering verwijderd.

Hermelenweg 1

Vervolgens zetten wij de nieuwe en te vergraven watergang uit met behulp van GPS.

Hermelenweg 3

We vergraven het talud van de bestaande sloot. Met de uitgekomen grond dempen we de bestaande smalle watergang, zodat hier vervolgens het juiste talud aan gemaakt kan worden.

Hermelenweg 4

Hermelenweg 5

Nadat aan beide kanten het juiste talud gemaakt zijn, wordt de zwarte grond ontgraven en apart in depot gezet.

Hermelenweg 6

Daarna ontgraven we de rest van de sloot tot de aangegeven diepte.

Hermelenweg 7

Ook hebben wij een betonduiker van Ø 800 mm aangebracht onder de Markteweg tussen de nieuwe watergang en de te verbreden watergang langs de Markteweg. Allereerst is hier een bronbemaling geplaatst met behulp van filters.

Hermelenweg 8

Toen de bronbemaling een dag aangestaan had, was de locatie voldoende droog. We hebben toen het cunet ontgraven voor de duikers. De duikers worden waterpas aangebracht.

Hermelenweg 9

Hermelenweg 10

Inmiddels is de laatste aansluiting gemaakt van de bestaande naar de nieuwe sloot.

Hermelenweg 11 

Het water loopt nu langs de Markteweg, via de duiker onder de Markteweg, dan terug langs de het viaduct richting de Hermelenweg.

 Hermelenweg 12

Vervolgens loopt het water parallel met de A28 richting de bestaande dwarssloot.

 Hermelenweg 13

 Hermelenweg 14

De bestaande sloot die gedemd moet worden, wordt nu afgedamd en het waterpeil wordt verlaagd. Vervolgens komt er een ecoloog om een inspectie te doen voor de flora en fauna. Ook wordt de fauna overgezet naar de nieuwe sloot. Voordat de ecoloog aan de slag kan, wordt met behulp van een vijzelpomp de waterstand in de te dempen sloot verlaagd.

Hermelenweg 15

Hermelenweg 16

Ook hebben wij de duiker die onder de Markteweg doorloopt verwijderd. Door de ligging van diverse kabels en leidingen, was dit een zeer secuur werkje.

Hermelenweg 17

 Nadat het zand is uitgezakt en opgedroogd, wordt een gedeelte van het zand (wat verder van de plaats van verwerking ligt) geladen op dumpers en verwerkt in de bestaande sloot. Het zand wordt in lagen aangebracht en verdicht met behulp van een trilwals.

Hermelenweg 18

Hermelenweg 19

Het zand wordt op de aangegeven NAP hoogte afgewerkt.

Hermelenweg 20

 De overtollige grond wordt met een rupskraan met verlenggiek over de nieuwe sloot gedraaid en daar verwerkt.

Hermelenweg 21

 

 

 

 

 Terug naar overzicht projecten 

Naar boven