Projecten

 

Aanleg volkstuinen

In opdracht van zorgboerderij De Huppe  vormen wij een perceel landbouwgrond om in een volkstuinencomplex. De aanlegtekening is digitaal aangeleverd, zodat wij met ons GPS toestel het uitzetwerk hebben verricht.

Huppe 1

Om een goede afwatering te garanderen hebben wij drainage aangebracht. Hiervoor hebben wij zelf een machine achter de tractor ontwikkeld, die de drainageslangen op hoogte kan aanbrengen. De sleuven zijn voorzien van 20 cm drainzand, wat gelijktijdig wordt aangebracht.

Huppe 2

De sloten rond het perceel zijn opgeschoond en het perceel is geploegd en door middel van een tractor met kilverdozer geëgaliseerd.

 Huppe 3

Ook worden er paden aangelegd met prefab betonplaten van 80 x 120 cm en 12 cm dik. De cunetten worden uitgegraven met de Mecalac 8MCR.

 Huppe 4

In de cunetten is straatzand aangebracht, wat direct verdicht is. Ook hebben we de betonplaten verspreid langs het pad, zodat met leggen direct gepakt kunnen worden. 

Huppe 5

Vervolgens is de zandbaan geprofileerd, zodat er een stabiele onderlaag ontstaat voor de betonplaten.

Huppe 6

Tijdens het leggen van de platen was het zeer slecht weer. De platen zijn gelegd op het gedeelte van het pad, waar de zandbaan reeds geprofileerd was. Zodra de weersomstandigheden het toelaten, gaan we weer verder met deze klus. Op dit moment doorgaan levert meer schade op dan voordeel.

Huppe 8

Huppe 7

Nu de weersomstandigheden beter zijn, is het perceel losgetrokken met een woelercombinatie. Vervolgens hebben wij het terrein met een tractor met kilverdozer geegaliseerd.

Huppe 9

Verder zijn we verder gegaan met het leggen van de platen. De reeds gelegde platen worden vooraan aangesloten en er is een parkeerterrein aangelegd. Ook is er een cunet ontgraven van het toegangspad wat tussen de Kleine Veerweg en het parkeerterrein komt te liggen. Dit pad wordt ook verhard met de betonplaten van 120x80 cm.

Huppe 10

Huppe 11

Rond de tuinen wordt een hekwerk geplaatst om te voorkomen dat wild de te verbouwen groenten opeten. De palen worden met behulp van een handmatig trilblok in één lijn gezet.

Huppe 12

Huppe 13

Het gaas is 50 cm in de grond aangebracht, zodat er ook geen hazen en konijnen onderdoor kunnen.

Huppe 14

 Huppe 15

De poorten worden binnenkort nog geplaatst.

Ook is er een landhek geplaatst vooraan de weg. De bermen van het toegangspad zijn inmiddels afgewerkt en ingezaaid.

Huppe 16

 Huppe 17

 

 

 

 

Terug naar overzicht projecten   

Naar boven