Projecten

 

Reconstructie speelplaatsen Boogmakerstraat Zwolle

In opdracht van de gemeente Zwolle hebben we drie speelplaatsen tussen de Drapenierlaan en de Beeldsnijderstraat in Zwolle uitgevoerd. De speelplaatsen en wandelpad door deze groenstrook waren overwoekerd door onkruid en nodig toe aan een opfrisbeurt.

Zwolle Boogmakerstraat 1

 Zwolle Boogmakerstraat 2

Er is gestart met het verwijderen van de bestrating en het opnemen van de speeltoestellen. Verder zijn verschillende bomen verwijderd en afgevoerd.

De halfverhardingspaden en onderliggende funderingen zijn opgenomen en later verwerkt in de nieuwe paden. Een gedeelte van de grond is afgevoerd naar het gemeentedepot

 Zwolle Boogmakerstraat 6

 Rond de nieuwe zandkoffers worden opsluitbanden aangebracht als afscheiding tussen speelzand en groenstrook.

 Zwolle Boogmakerstraat 7

Nadat het geheel is gespit en geegaliseerd, wordt de gerenoveerde groenstrook ingezaaid.

 Zwolle Boogmakerstraat 8

Inmiddels zijn de nieuwe speeltoestellen geplaatst en is het gras opgekomen.     

Zwolle Boogmakerstraat 10 

 

 Terug naar overzicht projecten   

Naar boven