Projecten

Waterberging en natuurlijke oevers Soeslo

In opdracht van Landschap Overijssel en Waterschap Groot Salland wordt een natuurlijke oever gegraven aan de Marswetering op Landgoed Soeslo. Daarnaast worden een aantal waterbergingen gegegraven die worden gebruikt als buffer ten tijde van hoog water.

Een gedeelte van deze waterbergingen ligt onder een hoogspanningslijn van Tennet. Hiervoor is een werkvergunning aangevraagd en is een hoogtebegrenzer op de rupskraan gemonteerd.

Soeslo_2

Soeslo_4

Soeslo_3

Alle vrijgekomen grond wordt gebruikt om een perceel landbouwgrond op te hogen. Om een goede afvoer te garanderen en de ondergrond zo min mogelijk aan te tasten is een rijplatenbaan gelegd.

Soeslo_6

Soeslo_5 

Kijk voor meer informatie op: www.wgs.nl en www.landschapoverijssel.nl

 

Terug naar overzicht projecten

Naar boven