Cultuur

De werkzaamheden bestaan uit onder andere het graven en opschonen van kikkerpoelen en het aanleggen van natuurgebieden. Daarnaast is het in cultuur brengen van landbouwgrond een specialiteit van ons bedrijf. Te denken valt aan het diepploegen (tot 1,1 meter), profileren, egaliseren en diepwoelen van percelen. Ook zijn we gespecialiseerd in het aanbrengen van halfverhardingen met bijvoorbeeld schots graniet. Wij maken hiervan onder andere wandel- en fietspaden.

924

 

Naar boven